icon-close

Retourbeleid

De fietsonderbroeken van bikeboxer zijn hygiënische producten. Dat betekent dat wij alleen volledige, niet beschadigde, niet gedragen en niet gewassen exemplaren, zonder gebruikssporen en zonder slijtageverschijnselen terugnemen in de originele verpakking. M.a.w, het is prima als u de bikeboxer over uw ondergoed past, maar als u de bikeboxer actief heeft gebruikt dan kunt u een bikeboxer niet meer retourneren. 
 
Hieronder leest u hoe u een bikeboxer kunt retourneren.

1. Het herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

3. Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Sports Basics BV, Rhonestroom 26, 2721 CC Zoetermeer, [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail of schriftelijk per post  op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (hieronder). Wij mailen u dan een retourlabel waarna u de bestelling gratis kunt retourneren.

4. Naleving van herroepingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.

6. Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

7. Teruggave van de goederen

U dient de goederen zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8. Kosten van het terugzenden

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor onze rekening.

9. Compensatie van de Waardevermindering

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Zorg ervoor dat de kaartjes nog steeds bevestigd zijn en dat de originele verpakking onbeschadigd is bij het retourneren. Van geretourneerde producten die onvolledig, beschadigd en/of gewassen zijn, die gebruikssporen en/of slijtageverschijnselen vertonen wordt het betaalde bedrag niet vergoed door Sports Basics BV. 

Modelformulier voor herroeping 

(voegt u svp een kopie toe van het ingevulde exemplaar  bij de retourzending).

 

Aan Sports Basics BV
Rhonestroom 26
2721CC Zoetermeer
E [email protected]

Ik deel u hierbij mede dat ik  onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep.
Aantal exemplaren bikeboxer: 
Besteld op: (datum)
Ontvangen op: (datum) 
Uw naam:
Uw adres:
Uw bankrekeningnummer dat u hebt gebruikt bij de aankoop 
Datum retourzending: